Школа економічної грамотності

РЕЗЮМЕ

Назва проекту

Школа економічної грамотності

Назва заявника

Фінансово-економічний факультет ЧТЕІ КНТЕУ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Поштова адреса:

58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7

Телефон: 

(робочий та мобільний)

 

+380954967725

Контактна особа

Гончарик Наталія

Електронна адреса

контактної особи:

goncharyk_n@mail.ru

Веб-сторінка заявника (організації)

-

 

Термін реалізації проекту

1 рік

Територія реалізації проекту

Чернівецька область

Бюджет проекту (власні та позикові кошти)

Власні кошти: грн. та %

3250 грн. або 24,9%

Позикові кошти: грн. та %

9800 грн. або 75,1%

Цілі проекту

Загальна мета проекту: підвищення рівня освіченості в економічній сфері населення різних вікових категорій, формування засад економічної культури населення міста та області

Специфічні цілі проекту:

Цільова (і) група (и)

До заходів у рамках реалізації проекту залучатимуться жителі міста Чернівців та області. Цільовою аудиторією є як учні місцевих шкіл, так і населення середнього та старшого віку. Залучення школярів здійснюватиметься завдяки вже укладених інститутом договорів із школами про співпрацю. Інші групи населення долучатимуться через популяризацію проекту у засобах масової інформації, соціальних мереж та розповсюдженням інформації партнерами.

 

Фінальні бенефіціари (кінцеві вигодонабувачі)

Викладачі і студенти фінансово-економічного факультету ЧТЕІ КНТЕУ

Очікувані результати

Економічно грамотне населення Чернівецької області

Заходи проекту (дії)

Проведення тренінгів викладачами економічних дисциплін для отримання економічних знань цільової аудиторії проекту

Партнер(и) проекту

Чернівецька міська молодіжна організація «Клуб української молоді». Заступник голови Ковальчук Оксана Петрівна, тел. +380953740491.  Розповсюдження інформації про проект та залучення молоді до тренінгів


Опис проекту

 

 1. 1.     Ситуація в галузі.

Сьогодні у нашій державі виникла ситуація поглибленої економічної кризи. Більшість верств населення не розуміє від чого залежить зростання цін, зубожіння населення та спрямовують всі свої зусилля на закупку якомога більшої кількості товарів. Це відбувається із-за рівня компетентності пересічного населення в питаннях функціонування економіки держави, що є досить низьким. Це перешкоджає формуванню економічної культури та адекватному розумінню і аналізу громадянами ситуації, процесів, що відбуваються в державі. Для вирішення цієї проблеми важливо надати людям можливість отримати базові знання в економічній сфері. На даний момент в місті не реалізуються проекти подібного спрямування.

 

 

 1. 2.     Зміна поточної ситуації після впровадження проекту.

Реалізація проекту дозволить підняти загальний рівень економічної та, як наслідок, суспільної свідомості населення на локальному рівні – в місті Чернівці, та, в перспективі, дасть поштовх до поширення цієї ініціативи по всій Україні. На глобальному рівні – зменшить економічну недосвідченість різних верств населення та дозволить ефективно розвивати економіку держави.

 

 

 1. 3.     Результати проекту на локальному та глобальному рівнях.

Локальний рівень результативності проекту передбачає залучення максимальної кількості населення різних вікових категорій та отримання ними якісних знань в сфері економіки. Наслідком цього стане підвищення рівня економічної компетентності громадян, як свідомих суб’єктів економічної діяльності. Глобальний рівень являє собою перспективу поширення ідеї цього проекту в інших містах по всій Україні та розповсюдження ефекту його реалізації в масштабах країни. У світовому масштабі – зменшення економічної неосвідченності людства.

 

 1. 4.     Вплив запланованих заходів на досягнення результатів проекту

Проектом передбачається проведення навчальних занять за спеціальною програмою окремо для школярів та старшого населення. Для наочного та більш доступного донесення інформації до слухачів курсу, ми вважаємо за необхідне використання засобів мультимедіа, а саме - інтерактивної дошки і спеціально розробленого матеріалу.

 

 

 

5. Опис всіх запланованих заходів для реалізації проекту

 

 1. Тренінг «Взаємозалежність попиту і пропозиції» (червень 2015 р.; 25 учнів шкіл м. Чернівців, 25 осіб старшого віку м. Чернівців; місце проведення – Чернівецький торговельно-економічний інститут). Ціль: пояснити за допомогою ігрових технологій поняття попиту і пропозиції. Всі позитивні і негативні сторони від їх зростання чи спаду.
 2. Тренінг «Поява економічної кризи: основні прояви» (вересень 2015 р.; 25 учнів шкіл м. Чернівців, 25 осіб старшого віку м. Чернівців; місце проведення – Чернівецький торговельно-економічний інститут). Ціль: пояснити за допомогою ігрових технологій прояви економічної кризи та основні похідні для економіки держави.
 3. Тренінг «Поведінка населення під час економічної кризи»(жовтень 2015 р.; 25 учнів шкіл м. Чернівців, 25 осіб старшого віку м. Чернівців; місце проведення – Чернівецький торговельно-економічний інститут). Ціль: пояснити за допомогою ігрових технологій основні напрямки поведінки населення, що призводять до поглиблення кризи та виходу з неї.
 4. Тренінг «Збереження заощаджень населення під час кризи» (листопад 2015 р.; 25 учнів шкіл м. Чернівців, 25 осіб старшого віку м. Чернівців; місце проведення – Чернівецький торговельно-економічний інститут). Ціль: показати та навчити за допомогою ігрових технологій напрямки збереження та примноження грошей.
 5. Тренінг «Формування ВВП» (грудень 2015 р.; 25 учнів шкіл м. Чернівців, 25 осіб старшого віку м. Чернівців; місце проведення – Чернівецький торговельно-економічний інститут). Ціль: за допомогою ігрових технологій пояснити населенню основні напрямки формування ВВП.
 6. Тренінг «Що таке бюджет країни?» (січень 2016 р.; 25 учнів шкіл м. Чернівців, 25 осіб старшого віку м. Чернівців; місце проведення – Чернівецький торговельно-економічний інститут). Ціль: за допомогою ігрових технологій показати сутність бюджету країни та основні джерела його формування і використання.
 7. Тренінг «Міжнародний валютний фонд: основні виклики» (лютий 2016 року; 25 учнів шкіл м. Чернівців, 25 осіб старшого віку м. Чернівців; місце проведення – Чернівецький торговельно-економічний інститут). Ціль: пояснити навіщо існує МВФ та наслідки позики фінансових ресурсів у нього.
 8. Тренінг «Що таке девальвація та ревальвація?» (березень 2016 року; 25 учнів шкіл м. Чернівців, 25 осіб старшого віку м. Чернівців; місце проведення – Чернівецький торговельно-економічний інститут). Ціль: за допомогою ігрових технологій пояснити населенню сутність девальвації та ревальвації. Також, які наслідки вони за собою несуть.
 9. Тренінг «Економічні реформи: перспективи чи негативи» (квітень 2016 року; 25 учнів шкіл м. Чернівців, 25 осіб старшого віку м. Чернівців; місце проведення – Чернівецький торговельно-економічний інститут). Ціль: пояснити населенню за допомогою ігрових технологій сутність економічних реформ, позитивні та негативні наслідки від них.
 10. Тренінг «Символи багатства держави» (травень 2016 року; 25 учнів шкіл м. Чернівців, 25 осіб старшого віку м. Чернівців; місце проведення – Чернівецький торговельно-економічний інститут). Ціль: пояснити населенню за допомогою ігрових технологій основні символи багатства держави.

 

6. Вплив проекту на населення Чернівецької області

Підвищення рівня економічної грамотності населення стане важливим фактором загального розвитку суспільства в рамках місцевої громади. Громадяни зможуть правильно розуміти, оцінювати та аналізувати економічні процеси, що сприятиме формуванню високої суспільно-економічної свідомості та культури.

 

7. Продовження проекту після його реалізації.

Отримані знання населення зможе використовувати в своєму подальшому житті, а також поширювати їх серед інших громадян, активізуючи ланцюгову реакцію просвітницького процесу. Також, якщо виникне потреба у подальшому проведенні навчання економічної грамотності, то ми продовжуватимемо проводити тренінгові заняття.

 

 

8. Просування (promotion) проекту

 

1. Проведення ознайомчих бесід із школярами з метою залучення бажаючих.

2. Поширення інформації про проект через мережу партнерських громадських організацій.

3. Розміщення інформації про проект на веб-сайтах органів місцевої влади, в соціальних мережах.

4. Популяризація через місцеві засоби масової інформації (преса, телебачення, інтернет-ресурси).

 

 1. 9.     Система для моніторингу проекту, звітності по проекту, і оцінки роботи проекту та його результатів.  

Критеріями оцінки буде обсяг, структура охопленої аудиторії та якість отриманих знань. Перший фактор визначатиметься обліково-статистичним методом моніторингу залученого населення. Якість знань та розуміння поданого матеріалу оцінюватиметься шляхом проведення анкетування в кожній групі по закінченню курсів. Звітність включатиме характеристику та аналіз вказаних критеріїв.

 


10. Бюджет проекту та фінансування з інших ресурсів

 

Назва категорії

Вартість одиниці, грн.

Кількість одиниць

Зовнішнє фінансування

Власні ресурси

Всього по проекту, грн.

Інтерактивна дошка Presenter 92" дюйма (120 х 200 см)

9800,00

1

9800,00

-

9800,00

Роздатковий матеріал для проведення тренінгів на 500 чол.

6,00

500

-

3000,00

3000,00

Розробка та друк анкети після проведення тренінгового заняття

0,5

500

-

250,00

250,00

Надання приміщення для проведення тренінгів у Чернівецькому торговельно-економічному інституті

-

-

-

-

-

Зарплата викладачів для проведення тренінгів

-

-

-

-

-

ВСЬОГО:

 

 

9800,00

3250,00

13050,00

 

Цей проект фінансується Європейським Союзом.Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі.
Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе власну відповідальність Буковинський центр реконструкції та розвитку, Агенція інновацій та трансферу технологій, Сучавська Торгово – промислова палата, Румунський винахідницький інститут – IRIIS. Вони ні в якому разі не можуть сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013.
Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долі. Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами.