"Покращення благоустрою міста. Паркомати"

  1. I.                  РЕЗЮМЕ (максимально 2 сторінки формату А4, 14 шрифт Times New Roman, 1 інтервал, поля всі по 2 см) 

Назва проекту

"Покращення благоустрою міста. Паркомати".

Назва заявника

Білоусова Єлизавета , Білоус Анастасія, Григор'єва Катерина, Лазурка Анастасія, Стоян Максим.

Юридичний статус заявника

Секція Малої Академії з Економіки.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Поштова адреса:

 simona_gr@ukr.net

Телефон: 

(робочий та мобільний) 

[код країни + код міста + номер телефону]

+380957061113

+380660619773

Факс: [код країни + код

міста + номер телефону]

Відсутній.

Контактна особа

Білоус Анастасія , Білоусова Єлизавета

Електронна адреса

контактної особи:

lizkaa.bi@gmail.com

mamasveta_59@mail.ru

Веб-сторінка заявника (організації)

Відсутня.

 

Термін реалізації проекту

Близько року.

Територія реалізації проекту

Місто Чернівці

Бюджет проекту (власні та позикові кошти)

Власні кошти: ----  та  %

на даний момент відстутність власних коштів                          

Позикові кошти: ≈ 650 000  грн. Та 100 %

Цілі проекту

Мета: Покращення благоустрою міста

Цілі(завдання) проекту: зменшення заторів, озеленення міста, зменшення проблем із паркуванням,поповнення казни міста,покращення безпеки.

Цільова (і) група (и)[1]

Громада.

Фінальні бенефіціари (кінцеві вигодонабувачі)[2]

Місто і громада.

Очікувані результати

Покращення благоустрою міста.

Заходи проекту (дії)

Закупівля паркоматів і їх огородження.

Партнер(и) проекту[3]

Громада і керуючі містом .[1]           Цільові групи - це особи/організації, на яких буде здійснено прямий позитивний вплив відповідно до мети проекту.

[2]                Фінальні бенефіціари отримають користь від реалізацій проекту у довгостроковій перспективі на рівні суспільства або галузі в цілому.

[3]              Додайте стільки рядків, скільки партнерів залучено до вашого проекту.

Цей проект фінансується Європейським Союзом.Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі.
Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе власну відповідальність Буковинський центр реконструкції та розвитку, Агенція інновацій та трансферу технологій, Сучавська Торгово – промислова палата, Румунський винахідницький інститут – IRIIS. Вони ні в якому разі не можуть сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013.
Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долі. Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами.