Парк «Мініатюрне містечко»

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

Назва проекту

Парк «Мініатюрне містечко»

Назва заявника

Робоча група студентів економічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Контактна особа

Буторіна В.Б., к.е.н., заступник декана економічного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу

Територія реалізації проекту

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.

Бюджет проекту

1093896 грн.

Термін реалізації проекту

14 місяців

РЕЗЮМЕ

Назва проекту

Парк «Мініатюрне містечко»

Назва заявника

Робоча група студентів економічного факультету Кам'янець-Подільського національного університет імені Івана Огієнка

Юридичний статус заявника

Кам'янець-Подільський національний

університет імені Івана Огієнка

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Поштова адреса

32300, вул. Суворова 52, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.

Телефон

(03849) 23474, (098)2763776, (066)9921660

Контактна особа

Буторіна В.Б., к.е.н., заступник декана економічного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу

Електронна адреса контактної особи

veronika.butorina@gmail.com

Веб-сторінка заявника (організації)

kpnu.edu.ua

Термін реалізації проекту

14 місяців

Територія реалізації проекту

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.

Бюджет проекту (власні та позикові кошти)

Власні кошти: 1093896 грн. (100%)

Цілі проекту

Мета: Отримання прибутку шляхом надання розважальних послуг.

Завдання:

 • Отримання прибутку компанією.
 • Ознайомлення із сімома культурами, представленими у місті.
 • Сприяння консолідації людей різних національностей.
 • Розширення спектру рекреаційних послуг у м. Кам'янці-Подільському.

Цільові групи

Сімейні туристи, учнівські туристичні групи, корпоративні туристи, місцеві мешканці

Фінальні бенефіціари (кінцеві вигодонабувачі)

Компанія-інвестор, громада міста

Очікувані результати

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК за рік = 170529 грн.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ1 = 14,8%

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ2 = 10,4%

ТЕРМІН САМООКУПНОСТІ = 6,4 роки

Заходи проекту (дії)

І. Підготовчий етап:

Створення робочої групи з аналізу та реалізації проекту

Вивчення споживачів, конкурентів

Формування пакету послуг

Опис матеріально-технічної бази

Опис структури персоналу

Планування території

Залучення фінансових ресурсів

Отримання дозвільної документації

ІІ. Відкрита експозиція

Розробка 3D зображень для інтерактивного перегляду і для виробництва експонатів

Упорядкування ландшафту для відкритої експозиції

Придбання основних та оборотних засобів для виробництва експонатів

Будіництво сувенірної ятки

Побудова санвузла

Виробництво експонатів для відкритої експозиції

Укомплектування штату

Рекламна кампанія

Відкриття парку

ІІІ. Закрита експозиція

Будівництво приміщення у вигляді дуги

Упорядкування експозиції

Рекламна кампанія

Відкриття закритої експозиції

ІV. Кафе

Будівництво кафе

Ремонт і дизайн кафе

Укомплектування штату

Відкриття кафе

Партнери проекту

 • Компанія-інвестор
 • Кам'янець-Подільська міська державна адміністрація
 • Кам'янець-Подільський національний
 • університет імені Івана Огієнка
 • Історико-архітектурний заповідник Кам’янець
 • Художники, дизайнер, ландшафтний дизайнер
 • Спеціаліст з 3D моделювання
 • Представник рекламної агенції

 

Цей проект фінансується Європейським Союзом.Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі.
Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе власну відповідальність Буковинський центр реконструкції та розвитку, Агенція інновацій та трансферу технологій, Сучавська Торгово – промислова палата, Румунський винахідницький інститут – IRIIS. Вони ні в якому разі не можуть сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013.
Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долі. Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами.