Літературний арт-ресторан "Denkanstöße"

 1. I.                  РЕЗЮМЕ (максимально 2 сторінки формату А4, 14 шрифт Times New Roman, 1 інтервал, поля всі по 2 см) 

Назва проекту

Літературний арт-ресторан "Denkanstöße"

Назва заявника

Юридичний статус заявника

підприємець

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Поштова адреса:

denkanst@ukr.net

Телефон: 

(робочий та мобільний) 

[код країни + код міста + номер телефону]

+380955831485

+380990273130

Факс: [код країни + код

міста + номер телефону]

Контактна особа

Гриф Вікторія

Електронна адреса

контактної особи:

grifv@mail.ua

Веб-сторінка заявника (організації)

 

Термін реалізації проекту

2016-2018 рр.

Територія реалізації проекту

м. Чернівці

Бюджет проекту (власні та позикові кошти)

Власні кошти: грн. та %

100 000 грн.

Позикові кошти: грн. та %

1 000 000 грн.

Цілі проекту

Загальна мета проекту: розвиток кулінарної індустрії в Чернівцях.

Специфічні цілі (завдання) проекту: популяризація міжнародної культури та літератури.

Цільова (і) група (и)[1]

Молодь, пенсіонери, працюючі люди

Фінальні бенефіціари (кінцеві вигодонабувачі)[2]

Ми, як засновники; спонсори проекту; споживачі

Очікувані результати

Популяризація читання, міжнародної культури

Заходи проекту (дії)

Надання книг як для читання, так і для продажу; проведення різноманітних фестивалів

Партнер(и) проекту[3]

 

 

 

II.      ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОЕКТУ ПОЛОЖЕННЮ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

 1. 1.     Відповідність проекту цілям/ галузям/ пріоритетам країни/ області.

Проект буде актуальним на теренах Чернівецької області, оскільки, як відомо, саме на теренах цього територіального формування існує мультинаціональне населення, яке загалом зацікавлене у популяризації різноманітних культур. До прикладу, на території Чернівецької області є великі поселення румунів, тому відкриття арт-ресторану, де споживачам та відвідувачам буде запропонована румунська кухня, література (як для продажу, так і для читання безпосередньо в залах), а також мистецькі вечори, відвідувати які будуть відомі або не дуже відомі румунські виконавці. Це є лише одним прикладом, оскільки територія нашого краю має досить багату історію, то можна ввести додатково такі зали як німецький, австро-угорський і тд.

 1. 2.     Актуальність проекту (проблема, на розв’язання якої спрямовано проект).

Актуальність проекту заключається в тому, що населення Чернівецької області є зацікавленим у проведенні різноманітних фестивалів, а також відкритті нових арт-ресторанів, оскільки загалом в Чернівцях існує лише декілька подібних арт-кафе. Тому відкриття ресторану буде вигідним в даних умовах, адже це буде своєрідною цікавинкою для відвідувачів.

Також однією з проблем є те, що стародавня багата історія нашого краю є мало розкритою, і лише іноді люди знають про всю історію. В концепції арт-проекту передбачається розвиток історичної літератури, оформлення залів ресторану по формату тогочасних історичних подій, продаж або надання для читання різноманітних книжок румунських та інших авторів.

Однією з проблем, з якою зустрічаються туристи, є відсутність колоритних буковинських сувенірів та суто буковинської кухні. Наш арт-ресторан намагатиметься задовольнити ці потреби шляхом продажу сувенірів та власне створення суто місцевих кухонь, існування яких пов’язано з історією нашого краю.

3.          Цільові групи та фінальні бенефіціари, їхні потреби та обмеження (труднощі). Яким чином проект забезпечить виконання бажаних рішень, досягнення поставлених задач.

    Цільовою групою проекту  є загалом все населення Чернівецької області та м. Чернівці та загалом населення України, адже ми хочемо популяризувати наш край  як серед інших областей, так і всередині області, адже ми маємо бажання розвивати наш край, його історію, поширювати та робити більш актуальними стародавні буковинські страви, звичаї та традиції.

Бенефіціарами будемо ми, як засновники, спонсори проекту – отримуватимемо матеріальну користь; та власне споживачі – отримуватимуть власну користь, пов’язану з фізіологічними потребами та соціальними потребами.

Проект забезпечить виконання бажаних рішень тим, що буде реалізований в м. Чернівці, де більшість туристів зможуть відвідати необхідний їм заклад, а отже і ознайомитись як з мальовничим центром міста (в планах ресторан знаходитиметься на Центральній або Соборній площі), так і скуштувати досі невідомі страви, придбати сувеніри або книжки, прочитати нову інформацію або ж відвідати арт-фестиваль, які ми плануємо проводити регулярно.

 

 1.      III.      ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПО ПРОЕКТУ
  1. 1.     Цілі проекту.

Основною ціллю проекту є розвиток кулінарної сфери на теренах м. Чернівці, за рахунок популяризації румунської, німецької та інших кухонь,  не виключаючи стандартного європейського меню.

Специфічними цілями проекту є:

 1. Розвиток міжнародної культури.

В цій галузі він стосується переважно румунської та української культури, адже саме з цими митцями ми найбільше зможемо співпрацювати за рахунок близькості Чернівецької області до кордону з Румунією.

 1. Розвиток та популяризація іноземної та української літератури

Для цього ми будемо співпрацювати з відомими книгарнями як України, так і іноземних видавництв. В нашому закладі відвідувачі зможуть як прочитати різноманітну літературу після споживання їжі або замість цього, так і придбати для вивчення вдома.

 1. 2.     Очікувані результати проекту .

Проект спрямований на вирішення перш за все соціальних проблем, таких як неосвіченість населення про свою історію та історію нашого краю. Очікуваним результатом є те, що люди завдяки додатковій літературі проявлять цікавість до різноманітних аспектів історії. Також ми намагатимемось розвинути творчість як румунських так і українських митців, популяризувати мультикультурність нашого населення.

Як економічний ефект проекту – прибуток саме від ресторану, який повинен бути досить вагомим, оскільки це перший заклад такого масштабу на теренах нашої області.

 1. 3.     Вкажіть основні групи зацікавлених сторін.

Основними групами зацікавлених сторін перш за все є народи, культура яких буде представлена в межах нашого закладу, тобто – німці, румуни. Зацікавленою групою переважно є молодь, оскільки це буде новітній заклад, з різноманітними фестивалями.

 1. 4.     Характер інвестиційного проекту.

Ми намагатимемось залучити якомога більше спонсорів, які зможуть інвестувати в наш проект. Зрозуміло, що після відкриття ресторану вони матимуть певний прибуток, який буде прямо відповідний частині вкладу певного спонсору.[1] Цільові групи - це особи/організації, на яких буде здійснено прямий позитивний вплив відповідно до мети проекту.

[2]  Фінальні бенефіціари отримають користь від реалізацій проекту у довгостроковій перспективі на рівні суспільства або галузі в цілому.

[3] Додайте стільки рядків, скільки партнерів залучено до вашого проекту.

Цей проект фінансується Європейським Союзом.Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі.
Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе власну відповідальність Буковинський центр реконструкції та розвитку, Агенція інновацій та трансферу технологій, Сучавська Торгово – промислова палата, Румунський винахідницький інститут – IRIIS. Вони ні в якому разі не можуть сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013.
Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, та долі. Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами.